Korištenje kontaktnih leća u vrijeme pandemije COVID -19

kontaktne leće koronavirus

Današnje kontaktne leće su vrlo siguran medicinski proizvod i izazivaju rijetke komplikacije ukoliko se koriste prema uputama proizvođača te uz upotrebu provjerenih otopina za čuvanje kontaktnih leća. Nepridržavanje higijene i nemaran odnos prema pravilima korištenja gotovo sigurno dovodi do neugodnih i štetnih komplikacija.

Izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta neopranim rukama. 

Naučite pravilno oprati ruke. Osobe koje koriste kontaktne leće ruke trebaju temeljito oprati sapunom i toplom vodom. Pranje ruku treba trajati barem 20 sekundi. Ruke osušiti nekorištenim papirnatim ručnikom. Ovaj postupak se provodi prije stavljanja kontaktnih leća na oči i prije skidanja istih. 

Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje sadrži barem 60% alkohola. Nakon toga ruke dobro osušite. 

Dezinficirajte kontaktne leće. Jednodnevne kontaktne leće se nakon svakog korištenja trebaju baciti, a mjesečne ili dvotjedne kontaktne leće je potrebno dezinficirati prema uputama proizvođača i zdravstvenog radnika. Najdjelotvorniji dezinficijens je sadržan u peroksidnim sistemima za održavanje kontaktnih leća pa je u ovim vremenima uputno prebaciti se na ovu vrstu održavanja. 

Kutijice za čuvanje kontaktnih leća važno je mijenjati novima kad se potroši boca sa otopinom za održavanje i počne koristiti nova. Kutijice koje se dugo koriste postaju kontaminirane infektima. 

Nakon vađenja leća iz kutijice za čuvanje, korištenu otopinu proliti, posudicu okrenuti i staviti na čistu maramicu da se potpuno osuši, kako bi bila spremna za slijedeću upotrebu. 

Otopina za čuvanje i dezinfekciju kontaktnih leća se ne smije nadolijevati na prethodno korištenu  otopinu. Nakon korištenja, leće se stave u novo ulivenu otopinu koju smo stavili u osušenu kutijicu za čuvanje kontaktnih leća.

Prestanite koristiti kontaktne leće ako ste bolesni. Sukladno s preporukama kod ostalih bolesti, osobe koje se osjećaju bolesno i imaju simptome trebale bi prestati nositi kontaktne leće. 

Preporuča se kontaktne leće izbjegavati koristiti u prostorima koji imaju sisteme za ventilaciju. 

Kontakt

Optika Vitrum